Privacybeleid

.

LionSea Software Privacy Policy
We hebben de privacy van de bezoekers van onze web site hoog in het vaandel staan. Uw persoonlijke informatie behandelen we zo .

(1) Welke informatie verzamelen we? We kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:
(a) informatie over uw bezoek aan en gebruik van deze web site;
(b) informatie over alle transacties die worden uitgevoerd tussen jou en ons of met betrekking tot deze web site, inclusief informatie met betrekking tot alle producten of diensten die je bij ons aankoopt;
(c) informatie die je aan ons doorgeeft om te registreren en/of inschrijven voor onze web site diensten en/ of e-mailberichten;

(2)informatie over het bezoek aan onze web site. We kunnen informatie over uw computer verzamelen, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browser, verwijzingsmateriaal, duur van het bezoek en het aantal paginabezoeken. We kunnen deze informatie in de administratie van deze web site gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van deze web site te verbeteren en voor marketingdoeleinden. We maken gebruik van cookies op deze web site. Een cookie is een tekstbestand dat wordt verstuurd door een web server naar een web browser en opgeslagen wordt door de browser. Het tekstbestand wordt daarna iedere keer dat de browser om een pagina vraagt van de server teruggestuurd naar de server . Dit maakt het voor de web server mogelijk de web browser te identificeren en te traceren. We kunnen cookies versturen die door je browser op de harde schijf van je computer opgeslagen worden. We kunnen deze informatie in de administratie van deze web site gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van deze web site te verbeteren en voor marketingdoeleinden. We kunnen deze informatie ook gebruiken om je computer te herkennen als je onze web site bezoekt en onze web site voor je te personaliseren. Onze adverteerders en betalingsverwerker kunnen ook cookies versturen. De meeste browsers staan je toe om cookies te weigeren. (In Internet Explorer kun je bijvoorbeeld alle cookies weigeren door op "Extra", "Internetopties", en vervolgens op "Privacy" te klikken en "Blokkeer alle cookies" te selecteren met de schuifbalk). Dit zal wel een negatief effect hebben op het gebruik van veel web sites.

(3)Gebruik van je persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens op deze web site zullen worden gebruikt voor de doeleinden gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante delen van deze web site. Behalve voor het gebruik zoals eerder uiteengezet in dit privacybeleid kunnen we je persoonlijke informatie ook gebruiken om :
(a) het browsen te verbeteren door de web site te personalisere ;
(b)informatie (anders dan marketingcommunicatie) per post, e-mail of iets soortgelijks naar je te verzenden waarvan wij denken dat het interessant voor je kan zijn. We zullen nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming je persoonlijke informatie aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden .

(4)Overige informatieverstrekking Behalve informatieverstrekking die rederlijkerwijs noodzakelijk is voor doeleinden zoals elders beschreven in dit privacybeleid kunnen we informatie over je verstrekken :
(a)voor zover dat van ons wettelijk vereist is;
(b) in verband met juridische procedures of toekomstige juridische procedures ;
(c) teneinde onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen om fraude te voorkomen en het kredietrisico te verminderen)
(d) aan de koper of verkoper (of toekomstige koper of verkoper) van elk bedrijf of kredietpost aan wie wij onze aankopen verkopen of overwegen te verkopen. Met uitzondering van het genoemde in dit privacybeleid zullen we jouw informatie niet doorgeven aan derden .

(5) Informatie over internationale gegevensoverdracht die we verzamelen kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen naar elk land waar we actief zijn met als doel ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je in de Europese Unie bent kan de informatie die je verschaft overgedragen worden naar landen (inclusief de Verenigde Staten) die niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als die van kracht zijn in de Europese Unie. Je geeft uitdrukkelijk toestemming voor deze overdracht. .

(6)Beveiliging van je persoonlijke gegevens We zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijzigingen in je persoonlijke informatie te voorkomen. Gegevensoverdracht via internet is natuurlijk per definitie onveilig, en we kunnen de veiligheid van gegevens verstuurd via het internet niet garanderen. Je bent verantwoordelijk om elk ontvangstbewijs en/of serienummer vertrouwelijk te houden .

(7)Wijzigingen beleid We kunnen dit privacybeleid regelmatig updaten door een nieuwe versie op onze web site te plaatsen. Je moet deze pagina af en toe bekijken om er zeker van te zijn dat je het eens bent met de wijzigingen .

(8) Web sites van derden De web site bevat links naar andere web sites Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van web sites van derden .